Pedagogický sbor

 


RNDr. Milada Kussak Höklová
 
  milada.kussak.hoklova@oucvrcovice.cz   ředitelka školy
Marie Osičková marie.osickova@oucvrcovice.cz statutární zástupce ředitele, vedoucí odborného výcviku, učitelka odborných předmětů - šití oděvů, provozní služby
Mgr. Miloš Pavlů milos.pavlu@oucvrcovice.cz zástupce ředitele, učitel všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů - M, OBV, HV
     
Bc. Marie Zaoralová marie.zaoralova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku a odborných předmětů - květinářské a aranžérské práce, zahradncké práce
Mgr. Irena Kořínková irena.korinkova@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - šití oděvů, provozní služby
Mgr. Marie Krajsová
marie.krajsova@oucvrcovice.cz učitelka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů  - M, IKT, PSP, OK
Mgr. Petra Bartoňová petra.bartonova@oucvrcovice.cz učitel všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů - TV, OK, 
Anna Cymbálová anna.cymbalova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - šití oděvů, provozní služby
Mgr. Lenka Matoušová lenka.matousova@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - cukrářské práce
Ing. Jana Michlovská   učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - zahradnické práce, květinářské a aranžérské práce

Bc. Ivana Trnková
 
ivana.trnkova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - cukrářské práce
Simona Procházková DiS. simona.prochazkova@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - zahradnické práce, květinářské a aranžérské práce

Bc. Vladimíra Sládková
 
vladimira.sladkova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - kuchařské práce
Mgr. Bc. Jana Petlachová jana.petlachova@oucvrcovice.cz učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů - ČJ, OBV, KM, ESV
Eva Svobodová eva.svobodova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - šití oděvů, provozní služby
Mgr. Miloš Špinar milos.spinar@oucvrcovice.cz učitel odborných předmětů a odborného výcviku - malířské a natěračské práce
František Sedlák   učitel odborného výcviku - zahradnické práce, květnářské a aranžérské práce
Ladislav Růžička ladislav.ruzicka@oucvrcovice.cz učitel odborného výcviku - malířské a natěračské práce
Bc. Jana Pleváková jana.plevakova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - kuchařské práce, provozní služby
Mgr. Alena Kulhánková alena.kulhankova@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - kuchařské práce
Jana Čiperová jana.ciperova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - cukrářské práce
Blanka Rohrerová   asistentka pedagoga
Irena Pirožková   asistentka pedagoga
Irena Otevřelová   asistentka pedagoga
Jaroslava Lukešová   asistentka pedagoga

 

Vychovatelé

 


Ludmila Dokoupilová
 
ludmila.dokoupilova@oucvrcovice.onmicrosoft.com vedoucí domova mládeže, výchovný poradce

Radim Korčák
 
radim.korcak@oucvrcovice.cz vychovatel

Libuše Hojsáková
 
libuse.hojsakova@oucvrcovice.cz vychovatelka

Bc. Hana Kubišová
 
hana.kubisova@oucvrcovice.cz vychovatelka

Andrea Ráčková
 
 
bezpečnostní pracovník

Silvie White
 
 
bezpečnostní pracovník

 

Vedoucí školní jídelny

 

Eva Korčáková eva.korcakova@oucvrcovice.cz vedoucí školní jídelny

 

Třídní učitelé

 


1.CM
(1.C + 1.M)
 

Mgr. Lenka Matoušová

lenka.matousova@oucvrcovice.cz

1.K

 

Mgr. Alena Kulhánková

alena.kulhankova@oucvrcovice.cz

1.PS 

 

Mgr. Marie Zaoralová

marie.zaoralova@oucvrcovice.cz

1.ŠZ
(1.Š + 1.Z)
 

Mgr. Irena Kořínková

irena.korinkova@oucvrcovice.cz

1.T 
(1.TŠ + 1.TA + 1.A + 1.TC)
 

Mgr. Marie Krajsová

marie.krajsova@oucvrcovice.cz

2.KC
(2.K + 2.C)
 

Bc. Ivana Trnková

ivana.trnkova@oucvrcovice.cz

2.PS 

 

Marie Osičková

marie.osickova@oucvrcovice.cz

2.ŠM
(2.Š + 2.M)
 

Anna Cymbálová

anna.cymbalova@oucvrcovice.cz

2.T
(2.TA + 2.TC + 2.A + 2.TŠ)
 

Mgr. Bc. Jana Petlachová

jana.petlachova@oucvrcovice.cz

3.M 

 

Mgr. Miloš Špinar

milos.spinar@oucvrcovice.cz

3.ŠCZ 
(3.Š + 3.C + 3.Z)
 
Simona Procházková, DiS. simona.prochazkova@oucvrcovice.cz

3.T 
(3.TA + 3.A + 3.TZ + 3.TŠ + 3.TK + 3.TC + 3.K)
 
Bc.Vladimíra Sládková vladimira.sladkova@oucvrcovice.cz

 

 

Ostatní zaměstnanci školy

 

Ing. Dagmar Danielowitzová
 
účetní dagmar.danielowitzova@oucvrcovice.cz

Korčáková Eva
 
vedoucí školní jídelny  

Malíková Ivona
 
uklízečka  

Matulová Ilona
 
kuchařka  

Musilová Jana
 
finanční referentka  

Nakládal Miloslav
 
školník, topič  

Pípová Jiřina
 
uklízečka  

Valíčková Věra
 
kuchařka  

Ráčková Andrea   
 
noční výchova - bezpečnostní pracovník  

Sedláček Radek
 
zahradník  
Soukalová Věra
kuchařka
 
 

 

Kontakt

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace Cvrčovice č.p. 131
691 23 Cvrčovice
tel. 519 424 829 skola@oucvrcovice.cz