Školní poradenské pracoviště

Dokoupilová Ludmila – výchovný poradce, kontaktní osoba pro spolupráci se ŠPZ

  ludmila.dokoupilova@oucvrcovice.onmicrosoft.com  

519 424 829

 

 

Cymbálová Anna – školní metodik prevence sociálně patologických jevů

anna.cymbalova@oucvrcovice.cz

519 424 829

 

 

Školní poradenské pracoviště je k dispozici pro žáky a jejich zákonné zástupce.

 

Pracoviště: 3. patro hlavní budovy školy - kabinet výchovného poradce

 

Konzultační hodiny:

  • kdykoli po předběžné dohodě

Kontakt

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace Cvrčovice č.p. 131
691 23 Cvrčovice
tel. 519 424 829 skola@oucvrcovice.cz