Ministerstvo zdravotnictví nařizuje k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID -19 způsobené novým koronavirem SARs-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

Osobní přítomnost žáků a studentů na základních a středních školách.

Tímto bude od 11. března OU Cvrčovice č. 131 uzavřeno až do odvolání, zahájení výuky proběhne dle pokynů MŠMT.

Žádáme zákonné zástupce, aby sledovali aktuální informace na www stránkách školy.

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY:

Výuka probíhá dálkovým způsobem, žáci jsou povinni se řídit pokyny vyučujících.


 

Informace o formě výuky po dobu uzavření škol:

Žákům jsou zadávány úkoly pomocí osobních e-mailových schránek nebo jsou ke stáhnutí na školních stránkách: 

 

EDUPAGE - PŘEDMĚTY

Související obrázek

    Rozvrhy tříd 

Kontakt

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace Cvrčovice č.p. 131
691 23 Cvrčovice
tel. 519 424 829 skola@oucvrcovice.cz